แจ้งการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

เมื่อแจ้งการชำระเงินเข้ามาแล้ว โปรดรอสักครู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ

หากเร่งด่วน โปรดติดต่อ 0936512006

ช่องทางการชำระเงิน ผ่านทาง ธนาคาร ตู้ ATM หรือ Internet ตามธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ธนาคาร เพิ่ม : ธนาคาร ชื่อบัญชี เพิ่ม : ชื่อบัญชี

สาขา เพิ่ม : สาขา เลขที่บัญชี เพิ่ม : เลขที่บ

ประเภทบัญชี เพิ่ม : ประเภทบัญชี

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน